แอพนี้คือดีงาม ก่อนอ่านหนังสือ ขี้เกียจง่ะ (ที่ หอพักพยาบาลรามาธิบดี1)

แอพนี้คือดีงาม ก่อนอ่านหนังสือ ขี้เกียจง่ะ (ที่ หอพักพยาบาลรามาธิบดี1)

STEP หัวฟู เมื่ออ่านหนังสือ … (ที่ หอพักพยาบาลรามาธิบดี1)

STEP หัวฟู เมื่ออ่านหนังสือ … (ที่ หอพักพยาบาลรามาธิบดี1)

ที่ หอพักพยาบาลรามาธิบดี1

ที่ หอพักพยาบาลรามาธิบดี1

ที่ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ที่ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

What? Do you want from picture??? (ที่ Myworld)

What? Do you want from picture??? (ที่ Myworld)

ที่ Myworld

ที่ Myworld

Good bye labor.

Good bye labor.

Cr.jinhwan2027

Cr.jinhwan2027

อ้วนน้อย

อ้วนน้อย